Länkar m.m.


FÖRENINGEN RÄTTSTOLKARNA

 

REGERINGEN

  

DOMSTOLARNAS TOLKPOLICY 

 

JK:s UTTALANDEN

JK har två gånger uttalat sig gällande en tolks möjlighet att få ta del av handlingar inför förhandling i domstol, senast var det i oktober 2013: 

JK riktade kritik till tingsrätter:

JK gör uttalanden utan att vidta några ytterligare åtgärder i fråga om anlitande av tolkar: 

  • med anledning av Västmanlands tingsrätts underlåtelse att tillsätta auktoriserade tolkar i ett omfattande brottmål samt i annat brottmål där målsägandebiträde utförde även tolkning åt målsäganden: Läs JK:s beslut från oktober 2017; 
  • med anledning av Polismyndighetens bristfälliga rutiner för beställning av tolkar och dokumentering av deras kompetens i förhörsprotokoll: Läs JK:s beslut från juni 2019

 

AKTUELLA LAGFÖRSLAG och LAGÄNDRINGAR

  

EULITA

 

KAMMARKOLLEGIET

 

SKATTEVERKET

 

DOMSTOLSVERKET