Länkar m.m.


FÖRENINGEN RÄTTSTOLKARNA

  

TOLKPOLICY

 

JK:s UTTALANDEN

JK har två gånger uttalat sig gällande en tolks möjlighet att få ta del av handlingar inför förhandling i domstol, senast var det i oktober 2013: 

JK riktade kritik till tingsrätter:

JK väljer att inte kritisera eller vidta några åtgärder mot Västmanlands tingsrätt med anledning av underlåtelse att tillsätta auktoriserade tolkar i ett omfattande brottmål samt i annat brottmål där målsägandebiträde utförde även tolkning åt målsäganden:

 

AKTUELLA LAGFÖRSLAG och LAGÄNDRINGAR

  

EULITA

 

KAMMARKOLLEGIET

  • God tolksed (vägledning för auktoriserade tolkar) och Kammarkollegiets föreskrifter har upphävts. Fr.o.m. januari 2017 gäller istället ett enhetligt dokument - Kammarkollegiets tolkföreskrifter inklusive god tolksed (KAMFS 2016:4). Läs här 
  • Rapport från november 2017 - "Tolkanvändning i staten".

 

DOMSTOLSVERKET