Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2019-11-27

Rättstolkarnas Årsstämma

Välkomna!
Snart är det dags för Rättstolkarnas årsmöte som traditionsenligt kommer att inledas med årsstämma.
Därefter är alla medlemmar välkomna att lyssna på vår gästföreläsare, diskutera viktiga frågor och mingla. I år har Rättstolkarna bjudit in Helena Jäderblom som är numera ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen. Hon har tidigare varit Sveriges domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och kommer att berätta för oss sin erfarenhet av att arbeta i en flerspråkig domstol samt något om sitt nuvarande arbete i Högsta Förvaltingsdomstolen. 
 
Inför Årsmötet
Enligt stadgarna ska motioner/förslag från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Kontrollera att din MOTION kommer styrelsen tillhanda I TID, eftersom INGA ANDRA FRÅGOR kommer att tas upp för diskussion och beslut under årsstämma!
Vi kommer att skicka ut en mer omfattade kallelse och alla möteshandlingar senare. Betala gärna din edlemsavgift så snart som möjligt så att du är säker på att vara med på utskickslistan. 
Det är valberedningen som föreslår ny styrelse. Kontakta någon i valberedningen om du vill vara med och påverka. Valberedningen består av Isabelle Mouchet, Ali Labris och Mare Luts.
 
Rättstolkarnas Årsmöte
NÄR: 15 mars 2020 (söndag), kl.13.00
VAR: Tullgårdsgatan 36, Stockholm
DEADLINE för att lämna in motioner: 15 februari 2020
 
 
2018-12-11

Etikseminarium för tolkar

Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Anmäl er gärna snarast, medlemmar har förtur fram till 18 mars. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: 18 april 2020, ca 10.00-16.00 (med efterföljande mingel)
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: Café Utsikten, Rehnsgatan 20, våning 6, Stockholm
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG: förtur till 18 mars, därefter - i mån av plats
 
Välkomna!
Nyheter
2020-02-22

Dags att uppdatera kalendern!

Ännu en månad in på det nya året och ännu fler genomförda möten och uppdrag. Rättstolkarnas verksamhet fortsätter med samma framfrart och det står nu klart var och när det etiska seminariet samt Rättstolkarnas årsmöte kommer att äga rum. Det är med andra ord dags att boka in dessa två viktiga evenemng i din kalender! Ännu ett nyhetsbrev finns att läsa och vi har dessutom glädje att presentera Rapporten från mötet om digitaliseringen på Solna TR där Rättstolkarna fanns representerade genom både styrelsen och initiativtagande medlemmar. 

2020-01-20

Nytt år - nya tag!

Både Jul- och Nyårsfiranden är förbi och Rättstolkarnas samarbete med olika aktörer på tolkmarknaden tar ny fart. Styrelsen har nyligen träffat Borås TR, möten med Domstolsverket och flera tolkförmedlingar är spikade, vi blev dessutom bjudna till Södertörns TR för att delta i utbildning för vittnessstöd. Flera andra möten är på planeringsstadium och årsmötet förbereds för fullt. Vi kommer som vanligt att hålla er uppdaterade via hemsidan och medlemsutskick så glöm inte att betala din årsavgift så att du finns kvar på vår medlemslista, har rösträtt på årsstämma samt får alla möteshandlingar tillhanda i god tid!

2019-12-22

Starkt avslut på 2019

2019 var ett produktivt som avslutades med många möten, bl.a. med Svea Hovrätt, Halmstads tingsrätt, Domstolsverket och tolkförmedlingen Digitaltolk. Läs mer om dessa möten i styrelsens rapporter tillsammans med vårt senaste Nyhetsbrev. Vi vill också passa på att önska er alla god helg och en skön ledighet. Vi hoppas på ett gott och lyckligt nytt år 2020, fyllt av spännande uppdrag och goda samarbeten med kollegor, förmedlingar och kunder. Allt gott!
Bästa hälsningar från Rättstolkarnas styrelse
2019-12-16

Framtida domstolar - med tolkbehov i fokus

Samhället ställer allt högre krav på tillgänglighet och det är viktigt att Sveriges Domstolar hänger med. Med det i bakgrunden har Solna Tingsrätt påbörjat ett förberedande arbete inför den framtida digitaliseringen av landets domstolar. Tack vare en initiativtagande medlem i Rättstolkarna har Solna tingsrätt ordnat ett uppstartsmöte med rättstolkarnas  behov i fokus. Syftet var att öppna upp för tolkarnas förslag och synpunkter i fråga om utformning av den framtida tolkmiljön som planeras i samband med den tekniska ombyggnaden och utvecklingen i tingsrättens salar. Mötet biträddes av Rättstolkarnas styrelseledamot och en detaljerad rapport kommer att presenteras kort efter Jul.