Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2019-11-27

Rättstolkarnas Årsstämma

Välkomna! - NYTT DATUM - DIGITALT
Snart är det dags för Rättstolkarnas årsmöte som i år kommer att hållas i digitalt format. 
Tyvärr kommer vi inte kunna erbjuda mingel och föreläsning det var tänkt från början utan årsmötet kommer att enbart omfatta föreningens årsstämma. 
 
Inför Årsmötet
Enligt stadgarna ska motioner/förslag från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Eftersom årsmötet blev inställt med en veckas varsel och redan då var motionstiden utgången kommer vi inte inför det digitala mötet att ta emot fler motioner. 
Vi kommer att skicka ut en ny kallelse med information om mötesplattform och länken (inbjudan) till årsmötet. 
Det är valberedningen som föreslår ny styrelse. Kontakta någon i valberedningen om du vill vara med och påverka. Valberedningen består av Isabelle Mouchet, Ali Labris och Mare Luts.
 
Rättstolkarnas Årsmöte
NÄR: den 17 maj kl.13.00 
VAR: DIGITALT, inbjudan med länken till mötet kommer att mejlas ut
2018-12-11

Etikseminarium för tolkar

INSTÄLLT TILLSVIDARE 
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Anmäl er gärna snarast, medlemmar har förtur fram till 18 mars. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: INSTÄLLT TILLSVIDARE
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: Café Utsikten, Rehnsgatan 20, våning 6, Stockholm
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG: förtur till 18 mars, därefter - i mån av plats
 
Välkomna!
Nyheter
2020-04-06

Årsmöte - Nytt Datum

NYTT DATUM: den 17:e maj kl.13.00
Med hänsyn till de rådande omständigheterna har vi blivit tvungna att ställa in årsmötet som skulle hållas den 15 mars. Rättstolkarnas styrelse har beslutat att inte skjuta upp på årsmötet i väntan på att genomföra det fysiskt utan istället kommer vi att träffas i digitalt format. Årsmötet kommer att hållas på distans med hjälp av internetplattform, kallelse med information och länken (inbjudan till årsmötet) kommer att mejlas ut till medlemmarna i god tid innan stämman.  

2020-03-25

Med anledning av COVID-19

Rättstolkarnas rekommendationer för tolkning under covid-tider:
  • Håll avståndet. Sitt inte direkt bredvid någon när du tolkar. Är ni två tolkar kan det kanske också då vara lämpligt att sitta med en stols mellanrum. Använd tolksystemet i domstolen så att du kan sitta för dig själv.
  • Tänk på handhygien. Kontrollera med domstolen om de infört några extra rengöringsrutiner för tolkutrustning såsom mick och snäckor. Använd gärna egen snäcka om du har.
  • Och så klart – stanna hemma om du är sjuk. Åk inte ut på platstolkningar om du har minsta symtom. Det är viktigt att vi också tar ansvar! Om ni har symtom men är friska nog för att telefontolka ska det gå bra att släppa platstolkningar men behålla telefontolkningar. Rättstolkarna förutsätter att tolkförmedlingar kan hantera händelseutvecklingen på ett lämpligt sätt. 
2020-03-12

INSTÄLLT ÅRSMÖTE

Kära kollegor,
med anledning av spridningen av corona-viruset har Rättstolkarnas styrelse i dag beslutat att vi tyvärr ställer in vårt årsmöte, som skulle ha hållits nu på söndag, den 15 mars. Vi tänker inte bara på oss och alla kollegor, utan också på de äldre och sårbara personer som var och en av oss kan ha i sin närhet. Vi beklagar detta och hoppas kunna meddela ett nytt datum för årsmötet inom kort.
2020-02-22

Dags att uppdatera kalendern!

Ännu en månad in på det nya året och ännu fler genomförda möten och uppdrag. Rättstolkarnas verksamhet fortsätter med samma framfrart och det står nu klart var och när det etiska seminariet samt Rättstolkarnas årsmöte kommer att äga rum. Det är med andra ord dags att boka in dessa två viktiga evenemng i din kalender! Ännu ett nyhetsbrev finns att läsa och vi har dessutom glädje att presentera Rapporten från mötet om digitaliseringen på Solna TR där Rättstolkarna fanns representerade genom både styrelsen och initiativtagande medlemmar.