Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2018-12-11

Etikseminarium

Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.

Rättstolkarna har sökt och fått beviljat ett externt bidrag för att anordna ett möte med fokus på yrkesetik för tolkar. På årsmötet har man bestämt att seminariet kommer att äga rum någon gång under hösten 2019. Närmare information om mötets format, tid, plats och hur man anmäler sig kommer inom kort. Välkomna!

Nyheter
2019-07-08

I varmt minne av Jennie Fors

I fredags nåddes Rättstolkarna av det tragiska beskedet om Jennie Fors bortgång. Vår kära vän, kollega, lärare och mentor för generationer av tolkar har lämnat ett tomrum omöjligt att fylla. Jennie var en oerhört ödmjuk och karismatisk person som hade genom sitt liv ledande roller inom utveckling av tolkyrket i Sverige. Hennes idéer och ståndpunkter har fått enorm genomslag, hon har alltid varit uppskattad av sina elever och inom tolkvärlden. Det finns inte en enda tolk som inte blivit berörd av hennes starka personlighet och omfattande kunskaper både inom tolkyrket och utanför. Alla vi som har träffat Jennie sörjer hennes bortgång och våra tankar går till hennes familj. Må du vila i frid, kära Jennie, du kommer att alltid vara saknad. 

2019-07-05

Tolkregister

Vi på Rättstolkarna vill påminna både våra medlemmar och andra kollegor om att det enda tolkregistret där du som verksam GT / AT / ST eller RT tolk behöver finnas är Kammarkollegiets tolkregister. Med anledning av att det för tillfället cirkulerar bluffakturor som erbjuder registrering i diverse register för tolkar vill vi även påminna om att registreringen hos Kammarkollegiet görs i samband med tilldelad kompetens efter avklarat auktorisationsprov alternativt efter avslutad tolkutbildning under tillsyn av MYH och det är kostnadsfritt. Var därför aktsam och betala inga fakturor som erbjuder dig registrering i tolkregistret om inte du själv medvetet vill det. Var även uppmärksam på att privata företag inte ska registrera dig och tillhandahålla dina uppgifter utan ditt medgivande. 

2019-07-02

MOMS på utlägg

En viktig fråga som rör tolkning vid domstol är vidarefakturering av kostnader som tolken har haft i samband med uppdraget. Ibland vill domstolen att tolken som t.ex. haft en hotellövernattning och en tågbiljett för att utföra ett uppdrag ska dra av momsen innan utlägget läggs på fakturan, är det så man ska göra? Föreningen Rättstolkarna tog kontakt med Skatteverket som i ett utförligt svar bestred denna felaktiga uppfattning och förklarade varför hela kostnaden inklusive moms (25%) ska vidarefaktureras till domstol.

2019-06-28

Möten med TR

Sommaren är redan här men Rättstolkarna jobbar på och åker landet runt för att träffa våra uppdragsgivare. Den här gången har Rättstolkarnas styrelse lyft upp viktiga frågor och stämt av bl.a. rutiner för tolkbokning och fakturering med tingsrätterna i Göteborg och Jönköping. Vill du veta mer om vad dessa processer styrs av hos tolkbeställaren, vilka svårigheter som finns och vilka lösningar som föreslås? Det kan du läsa om i våra rapporter från mötet med Göteborgs TR alt. från mötet med Jönköpings TR.