Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2019-11-27

Rättstolkarnas Årsstämma

Välkomna! - NYTT DATUM - DIGITALT
Snart är det dags för Rättstolkarnas årsmöte som i år kommer att hållas i digitalt format. 
Tyvärr kommer vi inte kunna erbjuda mingel och föreläsning det var tänkt från början utan årsmötet kommer att enbart omfatta föreningens årsstämma. 
 
Inför Årsmötet
Enligt stadgarna ska motioner/förslag från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Eftersom årsmötet blev inställt med en veckas varsel och redan då var motionstiden utgången kommer vi inte inför det digitala mötet att ta emot fler motioner. 
Vi kommer att skicka ut en ny kallelse med information om mötesplattform och länken (inbjudan) till årsmötet. 
Det är valberedningen som föreslår ny styrelse. Kontakta någon i valberedningen om du vill vara med och påverka. Valberedningen består av Isabelle Mouchet, Ali Labris och Mare Luts.
 
Rättstolkarnas Årsmöte
NÄR: den 24 maj kl.13.00 
VAR: DIGITALT, inbjudan med länken till mötet kommer att mejlas ut
2018-12-11

Etikseminarium för tolkar

INSTÄLLT TILLSVIDARE 
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Anmäl er gärna snarast, medlemmar har förtur fram till 18 mars. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: INSTÄLLT TILLSVIDARE
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: Café Utsikten, Rehnsgatan 20, våning 6, Stockholm
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG: förtur till 18 mars, därefter - i mån av plats
 
Välkomna!
Nyheter
2020-05-19

Möte med Järva TF

Frågan om avbokningsfrist för Migrationsverket vid sen avbokning har aktualiserats i.o.m. det nya ramavatalet. Rättstolkarna besökte Järva tolkförmedling för att diskutera hur avbokningar som inkommit inom 48 timmarsfristen (exklusive helg) ska hanteras, samt några andra frågor som våra medelmmar har ställt till oss om tolkförmedlingens rutiner. Alla svar finner du i denna Rapport! Trevlig läsning!

2020-05-19

Nytt datum för Årsmöte

Kära medlemmar,
tyvärr har ZOOM haft så stora störnngar just under vårt årsmöte i söndags att vi var tvungna att ställa in mötet. Inte alla våra medlemmar som försökte koppla upp sig lyckades med det och vi i styrelsen har fattat ett beslut om att årsmötet kan genomföras enbart under de rätta förutsättningarna, dvs. när all som vill vara med också kan vara med och bestämma. Den nya tiden för Årsmötet är satt till söndag den 24:e maj kl.13.00, en ny länk till mötet kommer att gå ut till alla medlemmar. Välkomna!

 

2020-04-20

Test inför Årsmötet

För att årsmötet ska gå så smidigt och alla ska känna sig bekväma med tekniken som används bjuder vi till ett kort testmöte med styrelsen för att prova på och gå igenom hur årsmötet kommer att gå till i Zoom. Medlemmar kommer att bjudas in till detta testmöte via länk som kommer att mejlas direkt till medelmmar. Testmötet kommer att äga rum den 13 maj kl.19.00! Alla är välkomna, men det är inget måste!

2020-04-06

Årsmöte - Nytt Datum

NYTT DATUM: den 17:e maj kl.13.00
Med hänsyn till de rådande omständigheterna har vi blivit tvungna att ställa in årsmötet som skulle hållas den 15 mars. Rättstolkarnas styrelse har beslutat att inte skjuta upp på årsmötet i väntan på att genomföra det fysiskt utan istället kommer vi att träffas i digitalt format. Årsmötet kommer att hållas på distans med hjälp av internetplattform, kallelse med information och länken (inbjudan till årsmötet) kommer att mejlas ut till medlemmarna i god tid innan stämman.