Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2018-12-11

Etikseminarium

Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.

Rättstolkarna har sökt och fått beviljat ett externt bidrag för att anordna ett möte med fokus på yrkesetik för tolkar. På årsmötet har man bestämt att seminariet kommer att äga rum i april 2020. Närmare detaljer förbereds och information om mötets format, tid, plats och hur man anmäler sig kommer inom kort. Välkomna!

2019-11-27

Rättstolkarnas Årsstämma

Välkomna!
Snart är det dags för Rättstolkarnas årsmöte som traditionsenligt kommer att inledas med årsstämma.
Därefter är alla medlemmar välkomna att lyssna på vår gästföreläsare, diskutera viktiga frågor och mingla. I år har Rättstolkarna bjudit in Helena Jäderblom som är numera ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen. Hon har tidigare varit Sveriges domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och kommer att berätta för oss sin erfarenhet av att arbeta i en flerspråkig domstol samt något om sitt nuvarande arbete i Högsta Förvaltingsdomstolen. 
 
Inför Årsmötet
Enligt stadgarna ska motioner/förslag från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Kontrollera att din MOTION kommer styrelsen tillhanda I TID, eftersom INGA ANDRA FRÅGOR kommer att tas upp för diskussion och beslut under årsstämma!
Vi kommer att skicka ut en mer omfattade kallelse och alla möteshandlingar senare. Betala gärna din edlemsavgift så snart som möjligt så att du är säker på att vara med på utskickslistan. 
Det är valberedningen som föreslår ny styrelse. Kontakta någon i valberedningen om du vill vara med och påverka. Valberedningen består av Isabelle Mouchet, Ali Labris och Mare Luts.
 
Rättstolkarnas Årsmöte
NÄR: 15 mars 2020 (söndag), kl.13.00
VAR: Tullgårdsgatan 36, Stockholm
DEADLINE för att lämna in motioner: 15 februari 2020
 
 
Nyheter
2020-01-20

Nytt år - nya tag!

Både Jul- och Nyårsfiranden är förbi och Rättstolkarnas samarbete med olika aktörer på tolkmarknaden tar ny fart. Styrelsen har nyligen träffat Borås TR, möten med Domstolsverket och flera tolkförmedlingar är spikade, vi blev dessutom bjudna till Södertörns TR för att delta i utbildning för vittnessstöd. Flera andra möten är på planeringsstadium och årsmötet förbereds för fullt. Vi kommer som vanligt att hålla er uppdaterade via hemsidan och medlemsutskick så glöm inte att betala din årsavgift så att du finns kvar på vår medlemslista, har rösträtt på årsstämma samt får alla möteshandlingar tillhanda i god tid!

2019-12-22

Starkt avslut på 2019

2019 var ett produktivt som avslutades med många möten, bl.a. med Svea Hovrätt, Halmstads tingsrätt, Domstolsverket och tolkförmedlingen Digitaltolk. Läs mer om dessa möten i styrelsens rapporter tillsammans med vårt senaste Nyhetsbrev. Vi vill också passa på att önska er alla god helg och en skön ledighet. Vi hoppas på ett gott och lyckligt nytt år 2020, fyllt av spännande uppdrag och goda samarbeten med kollegor, förmedlingar och kunder. Allt gott!
Bästa hälsningar från Rättstolkarnas styrelse
2019-12-16

Framtida domstolar - med tolkbehov i fokus

Samhället ställer allt högre krav på tillgänglighet och det är viktigt att Sveriges Domstolar hänger med. Med det i bakgrunden har Solna Tingsrätt påbörjat ett förberedande arbete inför den framtida digitaliseringen av landets domstolar. Tack vare en initiativtagande medlem i Rättstolkarna har Solna tingsrätt ordnat ett uppstartsmöte med rättstolkarnas  behov i fokus. Syftet var att öppna upp för tolkarnas förslag och synpunkter i fråga om utformning av den framtida tolkmiljön som planeras i samband med den tekniska ombyggnaden och utvecklingen i tingsrättens salar. Mötet biträddes av Rättstolkarnas styrelseledamot och en detaljerad rapport kommer att presenteras kort efter Jul.  

2019-12-10

Skälig förberedelsetid

Högsta domstolen bifaller ersättning för "skälig förberedelsetid". Med hänsyn till målets omständigheter bestäms förberedelsetiden som skall ersättas till 2 timmar. Det omtvistade tolkuppdraget kunde antas komma att avse ett stort antal facktermer av en mer begränsad spridning, och med andra ord - krävt förberedelsearbete som klart gått utöver vad som är normalt. HD konstaterar att uppdraget var därmed av särskilt svår beskaffenhet och att förberedelsetid skall ersättas.