Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2018-12-11

Årsstämma 2019

Föreningen Rättstolkarnas årsmöte är satt till den 17 mars 2019. Just nu är planering inför årsmötet i full gång, mer detaljerad information  kommer att publiceras inom kort. 

För att vi ska kunna använda tiden under årsmötet effektivt ber vi dig att: 

  • ha läst igenom handlingar som kommer att skickas ut i god tid inför mötet
  • skicka in din motion / dina motioner senast den 15 februari, annars tas den / dem inte upp för beslut på årsmötet! 
2018-12-11

Etikseminarium

Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.

Rättstolkarna har sökt och fått beviljat ett externt bidrag för att anordna ett möte med fokus på yrkesetik för tolkar. Närmare information om mötets format, tid, plats och hur man anmäler sig kommer inom kort. 

Nyheter
2019-01-17

Uppdatering av material på hemsidan

Just nu håller vi på att uppdatera alla dokument och länkar på hemsidan, vi hoppas på att man har överseende med det. Om ni behöver hjälp med att få tag på något dokument som annars skulle ha funnits på hemsidan kan ni alltid mejla till styrelsen för att få hjälp med att ta fram det.

2019-01-15

En ny runda i SIC:s upphandling

Kammarrätten fann den 28 december 2018 att inget prövningstillstånd skulle meddelas i fråga om tilldelningsbeslut i upphandlingen av tolkförmedlingstjänster som genomfördes av Statens Inköpscentral. Detta beslut är nu överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Trots HFD:s första beslut om att Kammarkollegiet inte fick ingå några avtal under tiden som domstolen tog ställning till frågan om prövningstillstånd har det beslutet ändrats. Detta innebär att tolkförmedlingar förbereder sig inför att skriva på avtal med Kammarkollegiet enligt det tilldelningsbeslut som fattades tidigare. Preliminärt räknar man med att det nya avtalet ska börja gälla i februari.

2019-01-05

Tolkning via videolänk

Det nya systemet för simultantolkning på distans via videolänk (som har utvecklats av Domstolsverket) finns redan på plats hos många domstolar runt om i landet. Systemet är användarvänligt och kan ge rättstolkar fler uppdrag i fler domstolar då tolkens resekostnader reduceras kraftigt, vilket kan spara mycket pengar åt domstolarna. Många domstolar känner inte till systemet, därför kan vi tolkar tipsa både domstolar och förmedlingar om att använda sig av det. På så sätt kommer fler domstolsförhandlingar att tolkas av rättstolkar. Tolken kan för närvarande sitta på tre olika platser, nämligen Förvaltningsrätten i Göteborg, Nacka tingsrätt och Attunda tingsrätt, och tolka simultant via videolänk till ett stort antal domstolar runt om i landet. Se komplett lista här.

2019-01-05

Rapport till EULITA

I ljuset av att EU-kommissionen inte har lagt fram någon rapport om medlemsstaternas implementering av direktivet 2010/64/EU  har den Europeiska Ombudsmannen inlett en utredning. Den har bett EULITA (den europeiska organisationen för rättstolk- och rättsöversättarföreningar) att få in rapporter om hur direktivet har implementerats i nationell lagstiftning från sina medlemsföreningar. Här kan du läsa Rättstolkarnas rapport som har skickats till EULITA.