Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2018-12-11

Etikseminarium

Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.

Rättstolkarna har sökt och fått beviljat ett externt bidrag för att anordna ett möte med fokus på yrkesetik för tolkar. På årsmötet har man bestämt att seminariet kommer att äga rum någon gång under hösten 2019. Närmare information om mötets format, tid, plats och hur man anmäler sig kommer inom kort. Välkomna!

Nyheter
2019-05-21

Föreningens Remissvar

Med anledning av den nyutkomna SOU 2018:83 "Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk" har Rättstolkarna lämnat in ett remissvar efter intensivt arbete inom styrelsen och på basis av medlemmarnas inlämnade synpunkter och förslag. Läs Rättstolkarnas remissvar här. Innan regeringen tar ställning till utredningen har den skickats på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter för att se vilket stöd som förslaget har. Intresserad av att veta vad de tycker? Läs alla inkomna remissvar här.

2019-04-12

Möten med tolkförmedlingar

I det nya ramavtalet för tolkförmedlingstjänster till statliga myndigheter (ej Migrationsverket och Arbetsförmedlingen) är Hero Tolk AB etta på avropslistan i samtliga län bortsett från Stockholm, Uppsala, Sörmland, Skåne och Västra Götaland. På förekommen anledning var Rättstolkarnas representanter på ett möte med bolagets ledning. Läs vår rapport som belyser diskussion av de frågor som medlemmarna har tagit upp i kontakt med styrelsen samt under årsmötet. 

2019-04-12

EULITA:s årsmöte 2019

Undrar ni vad som egentligen diskuterades vid EULITA:s årliga konferens och stämma i Luxemburg? Håll dig uppdaterad om vad som händer inom rättstolkning på EU-nivå och vad vår europeiska systerorganisation arbetar för genom Rättstolkarnas senaste rapport från EULITA:s årsmöte och konferens i Luxembourg. 

2019-04-03

Starkare tillsammans

Föreningen Rättstolkarna representerar merparten av aktiva rättstolkar i Sverige och är remissinstans i många ärenden som gäller tolkfrågor. Vi är många medlemmar men vi vill bli fler. Kika gärna på vilka som är medlemmar på vår hemsida. Kanske är det någon kollega ni saknar på listan som ni kan påminna om att gå med i föreningen!