För medlemmar


Är du rättstolk och är eller vill bli medlem i föreningen? 

Här har vi samlat all nödvändig information till dig som vill vara med och påverka rättstolkarnas arbetsvillkor, kompetensutvecklas och hålla sig ajour med allt som händer inom rättstolkyrket. 

Enligt mottot ”Rätt tolk för rättsväsendet är en rättstolk!” arbetar vi aktivt för att förbättra arbetsvillkoren inom rättstolksyrket. I det ingår både att värna och förbättra ersättningsnivån för vårt arbete samt att vara en aktiv aktör i den pågående utvecklingen av olika tekniska lösningar som höjer tolkningskvalitén.

Yrkesorganisationen Rättstolkarna är en intresseorganisation för enbart auktoriserade rättstolkar som arbetar för att öka kvaliteten och rättssäkerheten inom branschen. Vi är Sveriges främsta experter i tolkning vid domstol, hos polis och det övriga rättsväsendet. 

Tryck på länkarna för att läsa mer om...