Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2021-09-20

Rättstolkarnas första AFTER WORK-träff!

Kära kollegor!


Vi i styrelsen vill härmed bjuda in er alla till föreningens första digitala after work-träff. Vi hoppas att vi framöver ska kunna ordna träffar regelbundet, kanske med någon intressant föreläsare eller bara för att få träffas och prata av oss om vår vardag som rättstolkar och stötta och peppa varandra.

Under vår första träff kommer temat att vara föreningen. Vilka frågor vill ni medlemmar att vår yrkesorganisation ska arbeta med? Hur vill vi att föreningen ska arbeta? Ta chansen att få dryfta dessa frågor tillsammans med kollegor från hela landet.

NÄR: Vi ses onsdagen den 22 september klockan 19:00-21:00
VAR:Zoom. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
HUR: Länken kommer att mailas ut till alla medlemmar innan mötet. Ingen föranmälan krävs.
Bästa hälsningar,
Rättstolkarnas styrelse
2018-12-11

ETIKSEMINARIUM

INSTÄLLT TILLSVIDARE 
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: INSTÄLLT TILLSVIDARE
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: 
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
 
Välkomna!
Nyheter
2021-09-21

Ny broschyr

För att underlätta dialogen mellan tolkar och domstolar i fråga om utlämning av förberedelsematerial har Yrkesorganisationen Rättstolkarna sammanställt information i en ny broschyr. Vår förhoppning är att hänvisning till broschyren kommer att spara på den tid som tolken ibland tvingas lägga ner i kommunikation till domstolar. Ladda gärna ner Broschyren, bifoga den till din koversation med en domstol och hänvisa till den punkt som är aktuell för just din situation. 

2021-08-19

Ersättning för spilltid

Ramavtalsansvarig på SIC förtydligar i fråga om ersättning för spilltid vid avbokade uppdrag:
"Full ersättning, inkl. planerad spilltid, utgår enligt ramavtalet om kunden avbokar senare än 48 timmar innan uppdragsstart och inte kan ordna något ersättningsuppdrag. Det har ingen betydelse vilken myndighet det gäller."  Om förmedlingen hänvisar till undantagen i tolktaxan har Rättstolkarna fått ett förtydligande att dessa inte gäller spilltid: "Undantagen från tolktaxan gäller §§8-9 avvikelse från taxan och §14 utlägg, dessa gäller enbart myndigheter under tabell 1 och 2 enligt förordningen om tolktaxa." Spilltid är inte ett utlägg.
2021-05-21

Tolkarenan

Tolkarenan är en samverkanssatsning vid TÖI för att sprida information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. I samarbete med yrkesorganisationen Rättstolkarna har Tolkarenan arrangerat det första seminariet med temat ”Digitalisering och distanstolkning”.  Seminariet väckte stort intresse och över 60 representanter från tolkförmedlingar, myndigheter och andra organisationer med intresse för tolkfrågor deltog. Seminariet riktade sig framför allt till personer som arbetar med tolkrelaterade frågor i sitt dagliga arbete (beslutsfattare, utredare, processledare, förmedlare m.fl.). Under seminariet presenterades 5 vetenskapliga artiklar på temat distanstolkning och presentationerna finns upplagda på TÖI:s hemsida för dem som vill ta del av dem. 

2021-05-21

Vikten av förberedelse

Enligt 17 § i Kammarkollegiets föreskrifter ska en auktoriserad tolk, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Inte sällan för att kunna bedöma sin lämplighet och förbereda sig väl måste tolken ha tillgång till handlingarna i målet. Rättstolkarna har än en gång skrivit till Förvaltningsrätten i Stockholm angående förberedelsematerial och tolkens behov av att ta del av det. Nu har vi fått ett glädjande svar från tf lagman Ulrika Melin. Vi hoppas på förbättring av situationen.