Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2018-12-11

ETIKSEMINARIUM

UNDER PLANERING
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: UNDER PLANERING
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: 
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
 
Välkomna!
Nyheter
2022-05-02

SIC:s ramavtal: Tilldelningsbeslut

Idag har det kommit Kammarkollegiets tilldelningsbeslut i upphandling av tolkförmedlingstjänster. 5 tolkförmedlingar har fått maxpoäng varför tilldelning av avtal har skett genom lottning bland dessa 5 förmedlingar län för län (se s.21 i Beslutet). Beslutet kan dock komma att överklagas och ändras. Fördelningen mellan 1:a handsleverantörer i landets olika län ser för närvarande ut såhär (se även vår Färgkodad karta): 

Språkpoolen:

 • Västra Götaland
 • Jönköping
 • Örebro

Transvoice:

 • Blekinge
 • Gävleborg
 • Kalmar
 • Västernorrland

Järva:

 • Stockholm
 • Skåne
 • Dalarna
 • Gotland
 • Halland
 • Uppsala
 • Västerbotten
 • Östergötland

Språkservice:

 • Jämtland
 • Kronoberg
 • Södermanland

Digitaltolk:

 • Norrbotten
 • Värmland
 • Västmanland
2022-04-26

EULITA

Styrelseledamöter Anna Lundberg och Margareta McKenna har varit med och representerat Rättstolkarna på EULITAS 12:e årsmöte och konferens som i år har hållits i Paris. Här finner du deras utförliga Rapport  som berättar om vilka anföranden har hållits på konferensen samt hur Rättstolkarna har samverkat med andra tolk- och översättarorganisationer från olika hörn av Europa. Trevlig läsning!

2022-04-20

Tolkarenan

För alla intresserade av forskning om tolkning kan Rättstolkarna tipsa om ett kommande evenemang som arrangeras av TÖI och som är denna gång öppen för allmänheten. 2022 års Tolkarenaevenemang kretsar kring temat kognition och kognitiva processer i tolkning. Tre forskare från Tolk- och översättarinstitutet, med denna inriktning som specialitet, har valt varsin artikel att presentera. Dessa artiklar kan ses som ett nedslag i senaste nytt från denna forskningsinriktning inom fältet forskning om tolkning (eng. Interpreting Studies). Konferensen "Tolkarenan" kommer att hållas den 17 maj kl.13-16. Mer information samt Zoom-länk hittar du här.

2022-04-12

Ny Styrelse

Den 2 april var det dags för Rättstolkarnas digitala årsmöte. Tack alla som deltog i årsmötet och matnyttig diskussion efteråt! Den nya styrelsen tar med sig alla de värdefulla kommentarer som vi fick och som vi hoppas kan bidra till att göra vårt arbete effektivt och bidra till tolkarnas bästa! Den nya styrelsen hittar du här.