Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2021-02-11

ÅRSMÖTE 2021

Rättstolkarna bjuder dig som är medlem till Årsmötet som i år ska äga rum digitalt via ZOOM. För att kunna delta på årsmötet och rösta på stämman måste du vara medlem i föreningen, alltså glöm inte att betala din medlemsavgift innan årsmötet:
 
 
Sista dagen för att inkomma med motioner är den 18 mars. Om du vill föreslå nya styrelsemedlemmar kan du höra av dig till Alexander Petrović, Mare Luts eller Ali Labriz i valberedningen. 
 
NÄR: söndagen den 18 april kl. 15:00-17:00
VAR: digitalt via ZOOM, länken kommer att skickas till din epost
ANMÄLAN: ingen anmälan behövs, dock glöm inte att betala din årsavgift för att kunna delta på stämman
DEADLINE: för inlämning av motioner - den 18 mars 2021
 
Varmt välkomna!
2018-12-11

ETIKSEMINARIUM

INSTÄLLT TILLSVIDARE 
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: INSTÄLLT TILLSVIDARE
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: 
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
 
Välkomna!
Nyheter
2021-04-01

Förtydligande från Språkservice

Ett kort möte hölls mellan Rättstolkarna och Språkservice med anledning av medlemmarnas frågor beträffande kommunikation:
1) Får tolkarna själva kontakta domstolar med frågor om sina uppdrag samt efterfråga förberedelsematerial?
Från Språkservice sida tycker man att det är rimligt att tolken själv sköter den typen av kontakter, dock får man respektera om domstolen meddelar tolk eller Språkservice att de hellre vill ha kontakt bara med förmedlingen. Frågor gällande avbokningar av uppdrag ska skötas mellan Språkservice och respektive domstol. Ramavtalets regler gäller oavsett hur kontakten bedrivs.
2) Den befintliga kommunikationsvägen via kundtjänsten
Det sättet som kommunikationen hanteras just nu inte är effektivt och leder till sämre kvalitet och mer tidsåtgång för alla. Språkservice ska återkoppla i fall det går att hitta en bättre lösning.
2021-03-08

Ändrade rutiner vid Göteborgs TR

Rättstolkarna har kontaktat Göteborgs TR med anledning av medlemmarnas oro för insamling av tolkarnas personnummer innan man blir förordnad som tolk i målet. Frågan aktualiserades med anledning av GDPR. En annan fråga var om det var nödvändigt att samla in personnummer avseende tolkar som har F-skatt, eller åtminstone HB eller AB.  
Tingsrätten har tagit hänsyn till rättstolkarnas önskemål och kommer att begära in tolkarnas personnummer först i samband med att tingsrätten bekräftar en bokning. Personnumret behövs för  intern hantering på domstolen. Uppdraget som tolk är personligt och det är inte Tolkaktiebolaget som förordnas som tolk, utan den fysiska personen. 
2021-03-08

Enkätsvar: Covid-19

Efter 1 år med covid-19 har Rättstolkarnas styrelse låtit föreningens medlemmar svara på frågor om eventuella förändringar i deras arbetsmiljö och uppdragsvolym i samband med den rådande situationen. För kännedom presenteras sammanställning över svar från 2 enkäter. Alla svarande är anonyma. Du kan ta del av svaren genom länkar till respektive enkät. Öppna enkäter gärna via dator, sammanställningen fungerar mindra bra på mobila enheter. För att se frågorna placera muspekaren ovanför frågan så kommer en ruta med fulltext att dyka upp:

2021-03-08

Hitta rättstolk

Som medlem i Rättstolkarna har du förmån att visas i föreningens eget register över auktoriserade rättstolkar. Ditt uttrcykliga samtycke krävs för att dina uppgifter ska publiceras på hemsidan.
Om du är medlem sedan tidigare - dubbelkolla att din årsavgift är betald, gå till "Hitta rättstolk" och kontrollera att ditt namn finns med och att alla kontaktuppgifter stämmer. Kontakta oss om något är fel. Inkludera ditt samtycke för säkerhets skull. 
Om du är ny medlem - skriv att du "godkänner att föreningen Rättstolkarna publicerar dina personuppgifter (namn, efternamn, ort, e-post och telefonnummer) på hemsidan", inkludera dina uppgifter och dubbelkolla att ditt namn finns i registret 1 vecka efter att du mejlat oss. Kontakta oss om något inte stämmer.