Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2021-02-11

DIALOGMÖTE

Södertörns TR bjuder in verksamma rättstolkar till ett digitalt dialogmöte. På mötet kommer man att diskutera frågor kring tolkarnas arbetsmiljö på tingsrätten, den reviderade tolkpolicyn och riktlinjer kring tolkning under coronapandemin. Anmäl dig till mötet om tolkning på Södertörns TR är aktuell för dig. 
 
NÄR: den 4 mars 2021 kl. 18.00-19.30
VAR:  via Skype för företag
ANMÄLAN: skicka din mejladress till Karin.Pale-Bartes@dom.se om du vill delta för att få en Skype-länk


2021-03-19

EULITA 2021: CONFERENCE

The use of technology in the fields of legal Interpreting and legal translation
 
 
More information about the conference: https://eulita.eu/
 
WHEN: The 2021 EULITA conference will be held on 19 March 2021
WHERE: in remote via ZOOM
COSTS: Organizing a meeting in remote entails some costs, such as for the platforms and the interpreters. The fees have been fixed at 50€ to be transferred to the EU LITA account:
BCEE LU25 0019 5455 3923 9000 with the mention: conference 2021
DEADLINE: for the Registration and payment of the fees is 10 March.
2021-02-11

ÅRSMÖTE 2021

Rättstolkarna bjuder dig som är medlem till Årsmötet som i år ska äga rum digitalt via ZOOM. För att kunna delta på årsmötet och rösta på stämman måste du vara medlem i föreningen, alltså glöm inte att betala din medlemsavgift innan årsmötet:
 
 
Sista dagen för att inkomma med motioner är den 18 mars. Om du vill föreslå nya styrelsemedlemmar kan du höra av dig till Alexander Petrović, Mare Luts eller Ali Labriz i valberedningen. 
 
NÄR: söndagen den 18 april kl. 15:00-17:00
VAR: digitalt via ZOOM, länken kommer att skickas till din epost
ANMÄLAN: ingen anmälan behövs, dock glöm inte att betala din årsavgift för att kunna delta på stämman
DEADLINE: för inlämning av motioner - den 21 mars 2021
 
Varmt välkomna!
2018-12-11

ETIKSEMINARIUM

INSTÄLLT TILLSVIDARE 
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: INSTÄLLT TILLSVIDARE
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: 
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
 
Välkomna!
Nyheter
2021-03-03

Utlägg vid telefontolkning

 
Föreningen Rättstolkarna har fått ett förtydligande från avatalsansvarig som gäller tolkens utlägg för telefonkostnader för uppdrag som ligger inom SIC:s ramavtal:  
"När tolken uppmanas att själv ringa upp kunden är det att betrakta som ett utlägg som tolken har för att kunna utföra ett uppdrag. Denna kostnad bör också kunna faktureras kunden av tolken eller tolkförmedlingen. Det kräver förstås att kostnaden kan specificeras på ett tydligt sätt."
2021-03-03

Medlemsavgift 2021

Snart är det dags för föreningens årsmöte. För att kunna rösta på stämman måste du ha betalat din medlemsavgift. Om du är osäker på om du har betalat medlemsavgiften,
sök gärna i dina transaktioner. Mailet från kassören med betalningsavi skickades ut den 2 januari 2021. Att be kassören kolla upp om någon har betalat innebär ganska mycket extraarbete och föreningen vill helst lägga ner tiden på de mer prioriterade ärenden. Tack för din förståelse!

2021-02-11

Enkät om covid-19

Rättstolkarnas styrelse har iordningsställt 2 enkäter i syfte att undersöka hur pandemin har påverkat våra medlemmars arbete under det gångna året. Den ena länken hittar ni i utskicket med Nyhetsbrev för januari och den andra länken kommer i utskicket med Nyhetsbrev för februari. Det är absolut frivilligt och anonymt att delta, man kan också avstå från att uppge sitt tolkspråk. Styrelsen har följt utvecklingen noggrant och har under året fört en kontinuerlig dialog med både tolkförmedlingar och olika myndigheter i frågor om bl.a. trygg arbetsmiljö, rätt tillsättning och arvodering av tolkar inom rättsväsendet. Era svar kommer att hjälpa oss identifiera bristfälliga områden samt ge återkoppling till TF, domstolar och andra aktörer om hur deras hantering av tolkarnas arbetsmiljö har varit under året. 

2020-09-13

Nytt från Södertörns TR

Efter en mycket ovanlig vår och sommar börjar arbetet med små steg återgå till det "normala". Här är lite information till rättstolkar inför hösten på Södertörns TR
  • Tolkrummet öppnas igen så att ni kan använda det om ni vill dra er tillbaks i pauser.
  • Tolkrummet kommer att genomgå en uppfräschning med ny inredning, konstgjorda växter och särskild laddningsstation för mobiler.
  • Försiktighetsåtgärder med anledning av corona fortsätter, men vi ställer inte längre in ordinarie ting. Extrating hålls på fredagar för de mål som ställdes in i våras.
  • Vi har utarbetat en pm om säkerhetsåtgärder som ordföranden ska vidta i rättssalen. 
  • En avdelning på domstolen som skickade ut massmeddelanden om tolkbokningar ska nu upphöra med det.