Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2023-03-11

Föreningens Årsmöte

Bästa kollegor, 

Nu är det dags för Yrkesorganisationen Rättstolkarnas årsmöte. För att tillgodose att alla ska kunna delta och påverka på lika villkor har vi i år bestämt att genomföra mötet digitalt. Förbered gärna din dator i god tid för att kunna använda Zoom. För att kunna delta och rösta skriv gärna ditt fullständiga namn när du loggar in på mötet.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med! Välkomna! 

 

NÄR: den 26 mars med start kl.14.00

VAR: Digitalt på Zoom, länken skickas ut i nära anslutning till mötet

 

Nyheter
2022-09-14

We’re in this together

Forskning på området för tolkning och översättning är oerhört viktig för både yrkesutövande tolkar och andra vetenskapsgrenar och allmänheten. Yrkesorganisationen Rättstolkarna vill uppmärksamma alla intresserade av tolkforskning på en NY UPPSATS som handlar om tolkarnas samarbete under tolkade samtal i domstol. Studien genomfördes av erfaren rättstolk i engelska, som också är ordförande i Yrkesorganisationen Rättstolkarna - Lotta Hellstrand. Vi gratulerar Lotta med avslutad Masterprogram och önskar er alla trevlig läsning!  

2022-05-02

SIC:s ramavtal: Tilldelningsbeslut

Idag har det kommit Kammarkollegiets tilldelningsbeslut i upphandling av tolkförmedlingstjänster. 5 tolkförmedlingar har fått maxpoäng varför tilldelning av avtal har skett genom lottning bland dessa 5 förmedlingar län för län (se s.21 i Beslutet). Beslutet kan dock komma att överklagas och ändras. Fördelningen mellan 1:a handsleverantörer i landets olika län ser för närvarande ut såhär (se även vår Färgkodad karta): 

Språkpoolen:

 • Västra Götaland
 • Jönköping
 • Örebro

Transvoice:

 • Blekinge
 • Gävleborg
 • Kalmar
 • Västernorrland

Järva:

 • Stockholm
 • Skåne
 • Dalarna
 • Gotland
 • Halland
 • Uppsala
 • Västerbotten
 • Östergötland

Språkservice:

 • Jämtland
 • Kronoberg
 • Södermanland

Digitaltolk:

 • Norrbotten
 • Värmland
 • Västmanland
2022-04-26

EULITA

Styrelseledamöter Anna Lundberg och Margareta McKenna har varit med och representerat Rättstolkarna på EULITAS 12:e årsmöte och konferens som i år har hållits i Paris. Här finner du deras utförliga Rapport  som berättar om vilka anföranden har hållits på konferensen samt hur Rättstolkarna har samverkat med andra tolk- och översättarorganisationer från olika hörn av Europa. Trevlig läsning!

2022-04-20

Tolkarenan

För alla intresserade av forskning om tolkning kan Rättstolkarna tipsa om ett kommande evenemang som arrangeras av TÖI och som är denna gång öppen för allmänheten. 2022 års Tolkarenaevenemang kretsar kring temat kognition och kognitiva processer i tolkning. Tre forskare från Tolk- och översättarinstitutet, med denna inriktning som specialitet, har valt varsin artikel att presentera. Dessa artiklar kan ses som ett nedslag i senaste nytt från denna forskningsinriktning inom fältet forskning om tolkning (eng. Interpreting Studies). Konferensen "Tolkarenan" kommer att hållas den 17 maj kl.13-16. Mer information samt Zoom-länk hittar du här.