Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2021-04-21

TOLKARENAN

Halvdagsseminarium
"Digitalisering och distanstolkning"

Tolkarenan är en samverkanssatsning vid TÖI för att sprida information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. 

I samarbete med yrkesorganisationen Rättstolkarna arrangerar Tolkarenan nu det första seminariet med temat ”Digitalisering och distanstolkning”.  Seminariet riktar sig framför allt till personer som arbetar med tolkrelaterade frågor i sitt dagliga arbete (beslutsfattare, utredare, processledare, förmedlare m.fl.). Seminariet är kostnadsfritt

Tack vare att Rättstolkarna är en part av detta samarbete och eftersom det är första seminariet som anordnas har medlemmar i Rättstolkarna fått en exklusiv injudan till att delta på seminariet. Yrkesverksamma tolkar och tolkstudenter kommer denna gång istället att få ta del av seminarieinnehållet som kortare filmer på Tolk- och översättarinstitutets hemsida.

NÄR: den 18 maj 2021 kl.13-16
VAR: Digitalt / Zoom
PROGRAMMET: Program och Beskrivning 
BEGRÄNSNING: Inbjudan gäller bara medlemmar i Rättstolkarna
ANMÄLAN: till tolkarenan.svefler@su.se
DEADLINE: 15 maj 2021 

Varmt välkomna!

Helena Bani-Shoraka och Magnus Dahnberg, Stockholms universitet
och Yrkesorganisationen Rättstolkarna

2018-12-11

ETIKSEMINARIUM

INSTÄLLT TILLSVIDARE 
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: INSTÄLLT TILLSVIDARE
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: 
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
 
Välkomna!
Nyheter
2021-05-10

Vittnesstöd

Rättstolkarna träffade Brottsofferjourens vittnesstödjare vid Attunda och Norrtälje tingsrätter den 13 april 2021. Styrelseledamot och rättstolk i engelska Margareta McKenna berättade om rättstolkens arbete i domstol och svarade på intressanta och insatta frågor från deltagarna. Det var den 3:e föreläsningen som Rättstolkarna har hållit på temat och det är glädjande att se att intresset för tolkens roll ökar. Tidigare i år har även vittnesstödjare från Södertörns TR, Stockholms TR och Svea Hovrätt deltagit. 

2021-05-07

Rådgivande nämnd

Nyligen har Kammarkollegiets Rådgivande nämnd hållit ett möte för diskussioner kring kollegiets tillsynsuppdrag. Rättstolkarnas representant - styrelseledamot Margareta McKenna, som också är ordinarie ledamot i nämnden, - var med och bidrog till ett konstruktiv och positivt samtal kring denna och andra viktiga frågor för rättstolkar. Läs rapporten från mötet här.

2021-04-21

Rättstolkarna 2021

Den 16 april 2021 fyllde Yrkesorganisationen Rättstolkarna 10 år! Under dessa år har våra medlemmar aktivt bidragit till en positiv utveckling inom tolkyrket, engagerat sig i styrelsearbete och främjande dialog med myndigheter, jobbat för att förbättra tolkmiljön och arbetsvillkoren.  Tillsammans har vi uppnåt mycket och bl.a. blivit en remissinstans. Styrelsen tackar alla som har varit med på denna resa och hoppas att ni vill fortsätta i samma riktning! I helgen hölls även årsstämma som bl.a. utsåg en ny styrelse för 2021. Vi vill påminna er om att alla medlemmar kan när som helst under året vända sig till valberedningen med förslag på lämpliga styrelsekandidater, helst i god tid innan årsmötet. Uppgifter om den nya styrelsen och valberedningen för 2021 finner du under fliken "För medlemmar" -> "Styrelse". 

2021-04-01

Förtydligande från Språkservice

Ett kort möte hölls mellan Rättstolkarna och Språkservice med anledning av medlemmarnas frågor beträffande kommunikation:
1) Får tolkarna själva kontakta domstolar med frågor om sina uppdrag samt efterfråga förberedelsematerial?
Från Språkservice sida tycker man att det är rimligt att tolken själv sköter den typen av kontakter, dock får man respektera om domstolen meddelar tolk eller Språkservice att de hellre vill ha kontakt bara med förmedlingen. Frågor gällande avbokningar av uppdrag ska skötas mellan Språkservice och respektive domstol. Ramavtalets regler gäller oavsett hur kontakten bedrivs.
2) Den befintliga kommunikationsvägen via kundtjänsten
Det sättet som kommunikationen hanteras just nu inte är effektivt och leder till sämre kvalitet och mer tidsåtgång för alla. Språkservice ska återkoppla i fall det går att hitta en bättre lösning.