Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2024-02-05

TOLKARENAN

SAVE THE DATE! 

NÄR: 22 maj 2024, kl. 13-16

VAR: Online via Zoom

Arbetsgruppen på TÖI tillsammans med representanter från Yrkesorganisationen Rättstolkarna jobbar intensivt för att förbereda det årligen återkommande evenemanget "Tolkarenan". 

I år kommer den att arrangeras 22 maj 2024, mellan kl. 13 och 16 i Zoom. Lås den eftermiddagen i era kalendrar redan nu!

Efter deltagarnas önskemål har man i år landat i att öka antalet presentationer från 3 till 4 och ersätta diskussioner i smågrupper med en paneldiskussion. I slutet av evenemanget kommer man även att öppna upp för frågor från publiken. Det preliminära temat för i år blir den heta potatisen - "AI och tolkning från ett branschperspektiv". En närmare precisering av temat kommer att presenteras av TÖI:s arrangörer när det närmar sig. 

Missa inte detta spännande evenemang om forskning och vetenskap kring tolkfrågor! Närmare information om anmälan kommer inom kort!

 

Nyheter
2024-04-01

Årsmöte 2024

Bästa medlemmar! Tack att ni väljer att även i år fortsätta stödja vårt gemensamma arbete mot bättre arbetsmiljö för auktoriserade rättstolkar! Tack er allihopa som kom på Yrkesorganisationens årsmöte som hölls den 24 mars 2024 i de fina lokalerna på Södermalm i Stockholm. Vi tackar den gamla styrelsen och avgående styrelsemedlemmar, bl.a. föreningens sekreterare Anna Lundberg, samt valberedningen och välkomnar in Tiron Papraniku samt Seiko Johannesson som nya ordinarie ledamot respektive suppleant. Innan årsmötet hade vi nöje att få träffa Cecilia Åberg från EU-domstolen i Luxemburg och lyssna till en spännande föreläsning om hur det är att jobba som konferenstolk där.  

2024-02-26

Ny rättspraxis!

Just nu pågår det ett stort mål gällande Lundin Oil med tolkning på engelska. Tolkarna hade där beviljats ett påslag på arvodet med 50%, på samma sätt som till exempel i målet mot Hamid Noury. JK har dock bestämt sig för att överklaga beslut om påslag på arvodet. Rättstolkarna har skrivit ett yttrande i målet och nu har målet även prövats i Hovrätten. Tingsrättens beslut om påslag har fastställts även i Hovrätten och JK har inte överklagat Hovrättens beslut vidare. Detta innebär att om en tolk anlitas i ett mål som är ”av särskilt svår beskaffenhet” och/eller om det kan anses ”föreligga en betydande brist på kvalificerade [---] tolkar lämpliga för uppdraget” så kan det finnas skäl att begära förhöjd taxa, med % på arvodet. Rättstolkarna uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet restriktivt så att det inte ger bakslag i form av nytt överklagande från JK och ändrad praxis.

2024-02-26

Tolkkortet fasas ut

Kammarkollegiets behörighetskort som i dagsläget utfärdas till auktoriserade och utbildade tolkar kommer att fasas ut. Från och med den 15 mars 2024 kommer det inte längre vara möjligt att beställa behörighetskort. I stället för det fysiska behörighetskortet kommer varje tolk att kunna uppvisa ett 
digitalt kort som nås från Kammarkollegiets register över auktoriserade och utbildade tolkar, tillgängligt på www.kammarkollegiet.se. Det digitala kortet kommer att innehålla de obligatoriska uppgifter som finns i registret (tolkens för- och efternamn, tolknummer, tolkens samtliga kompetenser och språk). Kammarkollegiet vill betona att  behörighetskortet inte är en identitetshandling och ska inte krävas för att få tillträde till tolkuppdrag, exempelvis på häktet.

2024-02-20

Rekommendation - Direktfakturering

Med anledning av tolkförmedlingen Linguacoms konkurs har Rättstolkarnas styrelse genom Lotta Hellstrand författat en rekommendation till domstolar om att låta tolkar fakturera direkt till domstolen. Det står domstolen fritt att välja faktureringsmodellen. Det finns flera fördelar med direktfakturering, även Domstolsverket rekommenderar denna modell. Läs mer om Rättstolkarnas rekommendation