Arkiv


2023

#5 Maj

 

#4  Maj

 

#3 April

 

#2 Mars

 

#1 Februari

Nyhetsbrev

Rapport från möte med Språkpnoolen

Nyhetsbrev

Rapport från EULITA:s årsmöte

Nyhetsbrev

Rapport från möte med Järva Tolk

Nyhetsbrev

Rapport från möte med Vänersborgs tingsrätt

Nyhetsbrev

Rapport från möte med Digitaltolk


2022

December

 

November

 

 

Oktober

 

September

 

Maj

 

April

 

 

Mars

 

 

Februari

 

 

 

Nyhetsbrev

Rapport | från Etikseminarium i november 2022

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Malmö tingsrätt

Rapport | från möte med Språkpoolen

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Transvoice

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Advokatsamfundet

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Domstolsverket

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Språkservice

Rapport | från EULITA:s årsmöte i Paris

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Språkservice om avvikelsehantering

Rapport | till medlemmarna om SIC:s nya upphandlingssystem

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Västmanlands tingsrätt

Lista | över domstolar med simultantolklösningen


2021

December

Oktober

 

September

 

 

 

Juni

 

Maj

 

Mars 

 

 

Februari

 

 

Januari

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Linguacom

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Digitaltolk

Rapport | om Kammarkollegiets svar angående frågan om överetablering av ryska tolkar

EULITA:s Open Letter angående tolkar i Afganistan

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Göteborgs tingsrätt

Nyhetsbrev

Rapport från Kammarkollegiets rådgivande nämnd

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Språkservice

Rapport | från möte med Domstolsverket

Nyhetsbrev 

Rapport | från möte med Språkservice

Rapport | från möte med Skatteverket


2020

November

 

 

September

 

 

Juni

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Digitaltolk

Rapport | från möte med Helsingborgs tingsrätt

Nyhetsbrev

Rapport  | från möte med Statens Inköpscentral

Rapport | från möte med Språkservice

Rapport | från möte med Hovrätten för Västra Sverige

Maj

Rapport | från möte med Järva Tolkförmedling

Svar | på Rättstolkarnas undersökning av domstolarnas rutiner för säkerhet och trygg arbetsmiljö för tolkar

April

Rapport | från möte med Migrationsverket

Mars

Rapport | från möte med Domstolsverkets ekonomi- och teknikavdelningarna

Februari

Januari

Rapport | från möte med Borås TR

Rapport | från möte med Linguacom


2019

December

Rapport | från möte med Svea Hovrätt

Rapport | från möte med Halmstads TR

Rapport | från möte med Domstolsverket

Rapport | från möte med DigitalTolk

Oktober

September

Juni

Rapport | från möte med Göteborgs TR

Rapport | från möte med Jönköpings TR

Maj

Yttrande | till regeringen om den statliga utredningen SOU 2018:83

Rapport | från möte mellan Rikstolk, SAT, ST och RT i Lund 2019

Rapport | från Almega – Språkföretagens branschseminarium

Rapport | från möte med HeroTolk 

Rapport | från möte med Domstolsverket

April

Rapport | från möte med HeroTolk

Rapport | från EULITA:s konferens och årsmöte

Mars

Februari

Rapport | från möte med Kammarkollegiet

Rapport | från möte med SIC

Januari

Rapport | från öppna mötet i Kammarkollegiets rådgivande nämnd

Rapport | från möte om beställarportal för tolktjänster för SIC


2018

November

Rapport | från möte med Domstolsverket

Rapport | till EU-ombudsmannen (genom EULITA) om implementering av direktivet 2010/64/EU

Lista | över domstolar med installerat systemet för distanstolkning via videolänk

Oktober

Rapport | från möte med HeroTolk

Rapport | från Språkföretagens branschseminarium 2018

Rapport | från SLAM!-konferensen 2018

September

Juni

Rapport | från mötet med Domstolsverket

Rapport | från mötet med Södertörns TR

Maj

Rapport | från möte för regeringens utredning "Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster"

April

Anteckningar | från Martin Ingvars föreläsning

Mars

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Semantix

Januari


2017

December

Rapport | från mötet med Regeringskansliet

Oktober

Anteckningarfrån mötet med Kammarkollegiet

Augusti

Juni

Maj

Rapport | från Lotta Hellstrands intervju för Domstolsverkets e-utbildning

Mars

Rapport | från intervju för Kanal Legal / Åklagarmyndigheten

Rapport | från hearing om tolkfrågan på Regeringskansliet

Anteckningar | från hearing om tolkfrågan på Regeringskansliet 

Rapport | från Rättstolkarnas teknikdag med Domstolsverket 

Februari

Rapport | från mötet med Språkservice

Januari


2016

December

Rapport | från mötet med Semantix

Rapport | från mötet med Linguacom

November

Rapport | från Rättstolkarnas teknikdag med Domstolsverket

Oktober

September

Augusti

Juni

Rapport | från mötet med Språkservice

Rapport | från mötet med Domstolsverket

April

Rapport | från EULITAS årsmöte i Strasbourg i Frankrike 

Januari

Rapport | från mötet med Statens Inköpscentral 


Domstolsverket

Rättshjälp och taxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV:s riktlinjer för använding av tolk i domstol