Arkiv


2020

Juni

Rapport | från möte med Hovrätten för Västra Sverige

Maj

Rapport | från möte med Järva Tolkförmedling

Svar | på Rättstolkarnas undersökning av domstolarnas rutiner för säkerhet och trygg arbetsmiljö för tolkar

April

Rapport | från möte med Migrationsverket

Mars

Rapport | från möte med Domstolsverkets ekonomi- och teknikavdelningarna

Februari

Januari

Rapport | från möte med Borås TR

Rapport | från möte med Linguacom


2019

December

Rapport | från möte med Svea Hovrätt

Rapport | från möte med Halmstads TR

Rapport | från möte med Domstolsverket

Rapport | från möte med DigitalTolk

Oktober

September

Juni

Rapport | från möte med Göteborgs TR

Rapport | från möte med Jönköpings TR

Maj

Yttrande | till regeringen om den statliga utredningen SOU 2018:83

Rapport | från möte mellan Rikstolk, SAT, ST och RT i Lund 2019

Rapport | från Almega – Språkföretagens branschseminarium

Rapport | från möte med HeroTolk 

Rapport | från möte med Domstolsverket

April

Rapport | från möte med HeroTolk

Rapport | från EULITA:s konferens och årsmöte

Mars

Februari

Rapport | från möte med Kammarkollegiet

Rapport | från möte med SIC

Januari

Rapport | från öppna mötet i Kammarkollegiets rådgivande nämnd

Rapport | från möte om beställarportal för tolktjänster för SIC


2018

November

Rapport | från möte med Domstolsverket

Rapport | till EU-ombudsmannen (genom EULITA) om implementering av direktivet 2010/64/EU

Lista | över domstolar med installerat systemet för distanstolkning via videolänk

Oktober

Rapport | från möte med HeroTolk

Rapport | från Språkföretagens branschseminarium 2018

Rapport | från SLAM!-konferensen 2018

September

Juni

Rapport | från mötet med Domstolsverket

Rapport | från mötet med Södertörns TR

Maj

Rapport | från möte för regeringens utredning "Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster"

April

Anteckningar | från Martin Ingvars föreläsning

Mars

Nyhetsbrev

Rapport | från möte med Semantix

Januari


2017

December

Rapport | från mötet med Regeringskansliet

Oktober

Anteckningarfrån mötet med Kammarkollegiet

Augusti

Juni

Maj

Rapport | från Lotta Hellstrands intervju för Domstolsverkets e-utbildning

Mars

Rapport | från intervju för Kanal Legal / Åklagarmyndigheten

Rapport | från hearing om tolkfrågan på Regeringskansliet

Anteckningar | från hearing om tolkfrågan på Regeringskansliet 

Rapport | från Rättstolkarnas teknikdag med Domstolsverket 

Februari

Rapport | från mötet med Språkservice

Januari


2016

December

Rapport | från mötet med Semantix

Rapport | från mötet med Linguacom

November

Rapport | från Rättstolkarnas teknikdag med Domstolsverket

Oktober

September

Augusti

Juni

Rapport | från mötet med Språkservice

Rapport | från mötet med Domstolsverket

April

Rapport | från EULITAS årsmöte i Strasbourg i Frankrike 

Januari

Rapport | från mötet med Statens Inköpscentral 


Domstolsverket

Rättshjälp och taxor