För myndigheter


Jobbar du på en myndighet eller söker en remissinstans i tolkfrågor?

Här har vi samlat viktig information för dig som har frågor kring tolkning inom rättsväsende eller behov av att hitta rättstolk.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om: