För myndigheter


Jobbar du på en myndighet eller söker en remissinstans i tolkfrågor? Här har vi samlat hjälpfull information för dig som har frågor kring tolkning inom rättsväsende eller behov av att hitta rättstolk.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om: